gallery/logo-dlugie-wys45
Dzieci uwielbiają
uczyć się,
jeżeli...

 

gallery/pict01
gallery/pict02

Warsztaty w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Na stronie CEN znajdują się terminy szkoleń. 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielem N1S® może być każdy nauczyciel języka obcego lub student kierunków lingwistycznych, który pracuje bądź zamierza pracować z małymi dziećmi w wieku 3-7 lat.

 

gallery/03
gallery/02
gallery/cert

Program

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania opracowany jest dla 3 lat pracy. Nauczyciel może korzystać z przygotowanych konspektów zajęć, płyt CD, kart pracy oraz przygotowanych do każdych zajęć obrazków (flashcards).

Posłuchaj przykładowej piosenki: 

 

 

 

Certyfikaty

 

 

 

 

 

 

 

Każdy nauczyciel języka obcego może uzyskać prawo posługiwania się certyfikatm Nauczyciela N1S®, jeżeli weźmie udział w szkoleniu (konferencja + warsztaty - 2 dni szkoleniowe) i zakończy szkolenie oceną pozytywną.  Certyfikat otrzymuje
także placówka, w której
pracuje ten nauczyciel.

 

gallery/04

Autor metody został odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadaje się za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 

Hot News

Najbliższe wydarzenia

gallery/ken2
gallery/pieczec